EdViston Suomi 100 -kampanjan voittajaopettajan tarina

OSA 1 – Miten projekti eteni?

Luokan tarina kootusti

Tässä blogisarjassa kerrotaan Suomi 100 -kampanjan voittajaryhmän videoprojektista.

Helsinkiläisen Latokartanon koulun opettaja Ilona Juselius innostui digitaalisesta tarinankerronnasta viime kesänä, koska häntä kiinnostaa kuvan ja tarinan yhteys. Ensin opettaja teki runosta tarinan, johon hän liitti valokuvia. EdVisto tuli mukaan Helsingin yliopiston tutkijan kautta syksyllä, kun luokka osallistui kansainväliseen digitarinatiedeprojektiin (tästä lisää tulevassa blogijutussa).

Kuultuaan EdViston Suomi 100 -kampanjasta eli Suomi oppilaiden silmin – 100 videotarinaa Suomesta -projektista, opettaja kiinnostui lähtemään mukaan. Luokka aloitti projektin yhteisellä keskustelulla pohtimalla ensin yleisesti Suomi 100 -ilmiötä, eli mitä se tarkoittaa. He lähtivät liikkeelle vanhojen asioiden muistelusta, vanhempien ja isovanhempien koulumuistoista sekä lapsuuden leikeistä. Oppilaat haastattelivat läheisiään ja kokosivat muistiinpanoja. Haastatteluista saadusta materiaalista syntyi mahtavia tarinoita pääosin 1960-1990 -lukujen kouluajoista. Oppilaat innostuivat liittämään tarinat EdVistoon ja luomaan niistä videotarinoita. He pohtivat myös, mikä heidän ympäristössään on kaunista ja mikä yleisesti Suomessa on kaunista ja kivaa. Puheeksi tuli muun muassa Suomen neljä vuodenaikaa ja itsenäisyyspäivän vietto joulukuussa. Aihetta käsiteltiin oppitunneilla, kuvia liitettiin yhteen ja tarinaa rakennettiin yhdessä. Syksyn ajan koulun aula oli täynnä Suomen presidenttien sekä suomalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen vaikuttaneiden henkilöiden kuvia, joten juhlavuoden teema pysyi hyvin oppilaiden mielessä.

Päämäärä motivoi – “lopussa kiitos seisoo”

Opettajan mukaan Suomi 100 -projekti yhdistettynä osin kansainväliseen hankkeeseen vaati aikaa ja kärsivällisyyttä sekä opettajalta että oppilailta, mutta auttoi, kun tiesi, mikä on päämäärä. Muun muassa kuvaamaan ei ollut mahdollisuutta ryhtyä niin usein kuin oppilaat olisivat halunneet, mutta opettajan sanojen mukaan “lopussa kiitos seisoo” eli tärkeintä oli, että he saivat käydä läpi koko hienon oppimisprosessin, tutustua eri maan oppilaisiin ja tavoitteet toteutuivat kaikin puolin. Lisäksi Suomi 100 -kilpailusta saatu yllätyspalkinto, Lenovon tabletti, lämmitti kovasti opettajan mieltä.

Vinkit opettajille:

  • Ole kärsivällinen, usko lasten kykyyn omaksua uusia menetelmiä
  • Tiedustele eri verkostojen (mm. yliopistojen ja yritysten) tarjoamia yhteistyöhankkeita ja lähde rohkeasti mukaan
  • Uudet menetelmät ovat hauskempia ja tehokkaampia, niiden käyttöönotto on ehdotonta nykymaailmassa
  • Yhteiset keskustelut luokan kanssa jäsentävät teemaa ja inspiroivat oppilaita aiheen pariin
  • Haastattelujen tekeminen voi toimia hyvänä lähtökohtana tai osana videotarinan materiaalia
  • Anna oppilaille vapautta pitää hauskaa oppiessaan uusilla työkaluilla

Jatkoa ensi viikolla…

 

 

¿Por qué Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo?

Según el portal semana.com Finlandia es reconocida por tener el mejor sistema educativo del mundo desde el año 2000, cuando se posicionaron como número 1 en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.

Esto obedece a una serie de características que posee el sistema finlandés de educación  que basa la enseñanza potenciando las habilidades del niño desde su preferencia y su ritmo de aprendizaje.

El Índice de Competitividad Global (ICG) del Global Economic Forum, indica que Finlandia se encuentra entre los 3 primeros países más competitivos del mundo, las razones para este excelente desempeño son varias: el buen funcionamiento de sus instituciones públicas, su transparencia, su capacidad de innovación, su buen sistema de salud y, en especial, su extraordinario sistema educativo.

PISA 2006

Este sistema educativo tiene unos principios que lo hacen realmente exitoso:

 1. Los docentes son valiosos: El acceso a la carrea docente es muy exigente y la preparación muy intensa, por eso los profesores se consideran una autoridad en esta sociedad.
 2. La educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años: no se paga por los libros, ni por el material escolar.
 3. La división de los dineros públicos se realiza de forma equitativa: los fondos estatales se reparten en función de los centros educativos. 
 4. El currículo estudiantil es común, pero los centros lo adaptan: Los profesores diseñan un currículo y lo planifican de manera que puedan conseguir los objetivos basados en su contexto y realidad.
 5. La educación se personaliza: se respeta el ritmo y proceso de aprendizaje de cada niño y se huye de las pruebas estandarizadas.
 6. Los estudiantes tienen tiempo para todo: las jornadas lectivas son más cortas y se da suma importancia al juego y al descanso.
 7. Preparar la clase es parte de la jornada laboral: los profesores no imparten tantas clases y destinan las horas restantes a preparar sus clases.
 8. Se evita la competencia y las cifras: no hay exámenes hasta 5 de primaria y los informes que el docente elabora para los padres son descriptivos no numéricos.
 9. Se premia la curiosidad y la participación: se valora la creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización.
 10. Los padres hacen parte del proceso educativo: complementan la educación de sus hijos con actividades culturales, ya que las ayudas públicas les permiten conciliar la vida laboral y familiar.

El modelo de educación finlandés está diseñado para que ningún niño se quede atrás, impulsándolo a que tengan un alto nivel educativo. Esperamos que sigas leyendo nuestro blog, lee en nuestro próximo artículo: ‘La educación finlandesa parte desde el aprendizaje del niño’.

Fuentes:

http://ssociologos.com

http://www.semana.com

Content marketing

PR Comunicación

Musiikkia, äidinkieltä ja yhteiskuntaoppia tarinoina – Tapiolan lukiossa kokeillaan EdVistoa

EdViston tiimi vieraili Tapiolan lukiossa 26.4., jolloin tarkoituksena oli käynnistää pilotti kolmella eri kurssilla. Pilottiin osallistuvat opettajat Pia Liimatainen, Hanna Kokkonen ja Vuokko Leislahti. He käyttävät EdVistoa opetuksessa äidinkielen, yhteiskuntaopin ja musiikin kursseillaan. Opettajat kiinnostuivat videotarinaprojektista kuultuaan EdVistosta Espoon kaupungilta, joka on yksi yrityskiihdyttämö xEdun yhteistyökumppani.

Kouluvierailullamme kokeilimme videotarinoiden luomista kolmessa luokassa aluksi siten, että kussakin luokassa oli oma “tuutori”, ja myöhemmin vapaamuotoisemmin luokissa kierrellen. Oppilailla oli käytössään erilaisia laitteita ja selaimia, ja joidenkin laitteiden kanssa kohtasimme ongelmia. Huomasimme ongelmien liittyvän selaimiin, joten päivitimme iPadien selaimet uusimpaan versioon. Sen jälkeen palvelu toimi normaalin tapaan.

Tekniset ongelmat toimivat hyvänä muistutuksena siitä, että koulujen laitteet on tärkeää muistaa päivittää säännöllisin väliajoin, jotta niistä voi saada parhaan hyödyn irti. Käynti oli tiimillemme myös tärkeä opetus eri selainversioiden käyttäytymisestä, ja teimme vierailun jälkeen EdVistoon varmuuden vuoksi sellaisia muutoksia, että se toimii myös vanhemmilla versioilla.

Lue myös Espoon kaupungin KYKY-hankkeen sivuilta juttu Tapiolan lukion pilotista.

(Kuva: Katja Hagman)

Music, mother tongue and social studies renewed through stories – Tapiola high school testing EdVisto

We visited Tapiola high school the 26th of April, when we had a set-up session in three courses. The teachers participating the pilot are Pia Liimatainen, Hanna Kokkonen and Vuokko Leislahti. They are going to use EdVisto in their courses of music, mother tongue and social studies. The teachers got interested in EdVisto after hearing about it from city of Espoo, which is one of the partners of xEdu Accelerator.

During our school visit, we tested creating videos in three classes at first so that each class had its own “tutor” presenting EdVisto, and later a bit more freely checking how it goes in each class. The students were using different devices and browsers, and we phased problems with some of them. We figured out that the problems were mostly related to iPads’ unupdated browsers, so we updated them to newest version. After that the service worked normally.

The technical issues work as good reminders that it’s important to update the schools’ devices regularly, so that you can get the best out of them. The visit was also an important lesson for our team to know different browser version behaviour, and after the session we did some changes to EdVisto, so that it will be working also with older versions.

KYKY project of Espoo city has also written a post about EdVisto’s pilot in Tapiola high school.

(Photo by: Katja Hagman)

Lehtikuusen alakoulussa tehtiin videotarinoita koulupäivästä

EdVisto on aloittanut pilottiyhteistyön vantaalaisen Lehtikuusen koulun kanssa, josta kaksi luokkaa innostui kokeilemaan videotarinoiden tekemistä. Neljännen ja viidennen luokan opettajat Anna Aarnio ja Aurora Kryssi ovat erityisen kiinnostuneita valokuva-animaatioden tekemisestä. Anna Aarnio tuntee EdViston kehityshistoriaa sen yliopistoajoilta lähtien ja hänen näkemyksistään on ollut tärkeää apua tuotteen kehityksessä.

Kokeilimme kouluvierailullamme 18.3. videoiden luomista EdVistolla molemmissa luokissa. Vierailumme tarkoituksena oli harjoitella videoiden tekemistä ja antaa oppilaille ikään kuin esimakua siitä, miten se EdVistolla tapahtuu. Neljäsluokkalaiset tekivät videotarinoita aiheesta “Koulupäiväni”. Oli mukava nähdä, kuinka oppilaat ideoivat nopeasti oman tarinansa ja lähtivät myös luokan ulkopuolelle kuvaamaan. Eräs ryhmä rakensi selkeän juonellisen videotarinan koulupäivän kulusta ottamalla pelkästään valokuvia ja muokkaamalla ne oikeaan järjestykseen. Oppilaiden harmiksi ainoastaan taustamusiikki jäi puuttumaan videosta ajanpuutteen vuoksi. Yleensä videotarinan luomiseen kannattaakin käyttää enemmän aikaa kuin yhden oppitunnin verran, sillä prosessi voi koostua muun muassa ryhmäytymisestä, aiheen valinnasta, käsikirjoittamisesta, aiheeseen/ongelmaan perehtymisestä sekä tietysti kuvaamisesta ja tarinan editoinnista. Toisessa luokassa eräs oppilasryhmä keksi toteuttaa opettavaisen videon siitä, kuinka solmia kengännauhat. Päivän aikana oli ilo huomata, kuinka helposti nuoremmatkin oppilaat omaksuvat palvelun käytön.

 

Lehtikuusi Elementary students made stories about school day

Lehtikuusi Elementary School had two classes excited about joining the EdVisto pilot. Fourth and fifth grade teachers Anna Aarnio and Aurora Kryssi are particularly interested in the creation of animated pictures. Anna Aarnio has followed the development progress of EdVisto from start and her views have been very helpful in the development of the platform.

We were visiting the school a few days ago, when we tried out how to create videos in both classes. Our purpose was to get students to know basics about video creation process and to give a preview about how it is going to happen using EdVisto. The fourth graders created video stories about the topic “My school day”. It was nice to see how quickly the students planned their stories and went also outside the classroom to do the filming. One group created a clear-structured story with a plot about their typical school day by just taking photos and organizing them to right order in EdVisto editor. Only the background music was unfortunately missing from the video due to lack of time in that session. Adding the music seemed to be important feature for students. Usually creating a video story takes some time, so it’s recommended to use more time than one lesson to it, as the process can consist of group formation, topic selection, script-writing, research and of course, filming and story editing. In the other class, the fifth graders came up with the idea about making an instructive video about how to tie shoe laces. During the day, it was a pleasure to note how easily also the younger students learn to use the platform.

First impressions about the X Edu Accelerator Program

The Accelerator Program bringing together tech companies and pedagogical expertise has started. X Edu has selected its startups and the first event was hosted on February 15, 2016. The opening event discussed the role of the Accelerator in the startups’ development. A warm welcome was extended and introductions were made among the 11 startups selected from 100+ applications.

Ensimmäisiä mietteitä yrityskiihdyttämöohjelmasta

Teknologiayritysten ja pedagogisen osaamisen yhdistämiseen tähtäävä yrityskiihdyttämö xEdu aloitti toimintansa, ja kaikki ohjelmaan valitut startupit kokoontuivat ensimmäisen kerran 15.2.2016. Avajaistilaisuudessa keskusteltiin kevään ohjelmasta ja yrityskiihdyttämön roolista startuppien kehityksessä. xEduun valitut startupit toivotettiin tervetulleiksi ja tiimejä onniteltiin mukaan pääsystä ohjelmaan, johon tuli hakemuksia yhteensä yli 100 kappaletta.

Yrityskiihdyttämön kevään ohjelma ja tavoitteet vaikuttavat mielenkiintoislta sekä tarkkaan harkituilta. Tavoitteena on viedä suomalainen koulutusosaaminen eli “superpower of education” maailmalle. xEdu tekee yhteistyötä suurten yritysten, kuten Samsungin ja Teliasoneran, kanssa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat muun muassa Espoon ja Helsingin kaupungit, ja tarkoituksena on testata mukana olevien koulujen kanssa startuppien tuotteita ja palveluja. xEdun fyysinen sijainti Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden kampuksella mahdollistaa toimivan yhteistyön myös kasvatustieteen tutkijoiden kanssa. Ainutlaatuinen yhteistyö koulujen, tutkijoiden, yritysten sekä xEdun eri mentoreiden kesken luo hienot odotukset EdViston kehittämiseen, verkostoitumiseen ja maailmalle levittäytymiseen.

Huumori ja tunteet tehokeinoina Haaga-Helialaisten videotarinoissa

EdVistoa testaa tällä hetkellä kaksi opiskelijaryhmää Haaga-Heliasta, sillä aiemmassa blogiartikkelissa mainitun kurssin lisäksi mukana ovat opiskelijat Matti Helelän, Kevin Goren ja Anne Korkeamäen vetämältä Creative Corporate & Marketing Communication -kurssilta. Pidimme välipalautesession kurssilla helmikuun alussa, ja saimme hienoja kommentteja ryhmältä. Koska EdViston editointityökalu oli tuolloin vielä kehitysvaiheessa, olivat opiskelijat käyttäneet videoiden muokkaamiseen iMovie:ta.

Katsoimme yhdessä opiskelijoiden taitavasti rakentamat videotarinat. Opiskelijat esittelivät videoilla aluksi omat roolinsa videotarinan rakentamisessa. Videot käsittelivät muun muassa erilaisia opiskelijoiden arkkityyppejä, kuten ylisuorittajaa ja “vapaa-matkustajaa”. Videotarinoissa oli käytetty huumoria hauskalla tavalla, ja osa oli rakennettu myös koskettavalla tavalla tunteisiin vetoaviksi. Tunnetilojen taltioinnissa toimivaksi keinoksi osoittautui hidastetun kuvan käyttö editoinnissa.

 

Humor and emotions play a key role in Haaga-Helia students’ video stories

EdVisto is being testing by two courses at Haaga-Helia. The Creative Corporate & Marketing Communication course led by Kevin Gore, Matti Helelä and Anne Korkeamäki gave important feedback about the concept of video storytelling and how they wanted to incorporate it into their studies.