Musiikkia, äidinkieltä ja yhteiskuntaoppia tarinoina – Tapiolan lukiossa kokeillaan EdVistoa

EdViston tiimi vieraili Tapiolan lukiossa 26.4., jolloin tarkoituksena oli käynnistää pilotti kolmella eri kurssilla. Pilottiin osallistuvat opettajat Pia Liimatainen, Hanna Kokkonen ja Vuokko Leislahti. He käyttävät EdVistoa opetuksessa äidinkielen, yhteiskuntaopin ja musiikin kursseillaan. Opettajat kiinnostuivat videotarinaprojektista kuultuaan EdVistosta Espoon kaupungilta, joka on yksi yrityskiihdyttämö xEdun yhteistyökumppani.

Kouluvierailullamme kokeilimme videotarinoiden luomista kolmessa luokassa aluksi siten, että kussakin luokassa oli oma “tuutori”, ja myöhemmin vapaamuotoisemmin luokissa kierrellen. Oppilailla oli käytössään erilaisia laitteita ja selaimia, ja joidenkin laitteiden kanssa kohtasimme ongelmia. Huomasimme ongelmien liittyvän selaimiin, joten päivitimme iPadien selaimet uusimpaan versioon. Sen jälkeen palvelu toimi normaalin tapaan.

Tekniset ongelmat toimivat hyvänä muistutuksena siitä, että koulujen laitteet on tärkeää muistaa päivittää säännöllisin väliajoin, jotta niistä voi saada parhaan hyödyn irti. Käynti oli tiimillemme myös tärkeä opetus eri selainversioiden käyttäytymisestä, ja teimme vierailun jälkeen EdVistoon varmuuden vuoksi sellaisia muutoksia, että se toimii myös vanhemmilla versioilla.

Lue myös Espoon kaupungin KYKY-hankkeen sivuilta juttu Tapiolan lukion pilotista.

(Kuva: Katja Hagman)

Music, mother tongue and social studies renewed through stories – Tapiola high school testing EdVisto

We visited Tapiola high school the 26th of April, when we had a set-up session in three courses. The teachers participating the pilot are Pia Liimatainen, Hanna Kokkonen and Vuokko Leislahti. They are going to use EdVisto in their courses of music, mother tongue and social studies. The teachers got interested in EdVisto after hearing about it from city of Espoo, which is one of the partners of xEdu Accelerator.

During our school visit, we tested creating videos in three classes at first so that each class had its own “tutor” presenting EdVisto, and later a bit more freely checking how it goes in each class. The students were using different devices and browsers, and we phased problems with some of them. We figured out that the problems were mostly related to iPads’ unupdated browsers, so we updated them to newest version. After that the service worked normally.

The technical issues work as good reminders that it’s important to update the schools’ devices regularly, so that you can get the best out of them. The visit was also an important lesson for our team to know different browser version behaviour, and after the session we did some changes to EdVisto, so that it will be working also with older versions.

KYKY project of Espoo city has also written a post about EdVisto’s pilot in Tapiola high school.

(Photo by: Katja Hagman)

Lehtikuusen alakoulussa tehtiin videotarinoita koulupäivästä

EdVisto on aloittanut pilottiyhteistyön vantaalaisen Lehtikuusen koulun kanssa, josta kaksi luokkaa innostui kokeilemaan videotarinoiden tekemistä. Neljännen ja viidennen luokan opettajat Anna Aarnio ja Aurora Kryssi ovat erityisen kiinnostuneita valokuva-animaatioden tekemisestä. Anna Aarnio tuntee EdViston kehityshistoriaa sen yliopistoajoilta lähtien ja hänen näkemyksistään on ollut tärkeää apua tuotteen kehityksessä.

Kokeilimme kouluvierailullamme 18.3. videoiden luomista EdVistolla molemmissa luokissa. Vierailumme tarkoituksena oli harjoitella videoiden tekemistä ja antaa oppilaille ikään kuin esimakua siitä, miten se EdVistolla tapahtuu. Neljäsluokkalaiset tekivät videotarinoita aiheesta “Koulupäiväni”. Oli mukava nähdä, kuinka oppilaat ideoivat nopeasti oman tarinansa ja lähtivät myös luokan ulkopuolelle kuvaamaan. Eräs ryhmä rakensi selkeän juonellisen videotarinan koulupäivän kulusta ottamalla pelkästään valokuvia ja muokkaamalla ne oikeaan järjestykseen. Oppilaiden harmiksi ainoastaan taustamusiikki jäi puuttumaan videosta ajanpuutteen vuoksi. Yleensä videotarinan luomiseen kannattaakin käyttää enemmän aikaa kuin yhden oppitunnin verran, sillä prosessi voi koostua muun muassa ryhmäytymisestä, aiheen valinnasta, käsikirjoittamisesta, aiheeseen/ongelmaan perehtymisestä sekä tietysti kuvaamisesta ja tarinan editoinnista. Toisessa luokassa eräs oppilasryhmä keksi toteuttaa opettavaisen videon siitä, kuinka solmia kengännauhat. Päivän aikana oli ilo huomata, kuinka helposti nuoremmatkin oppilaat omaksuvat palvelun käytön.

 

Lehtikuusi Elementary students made stories about school day

Lehtikuusi Elementary School had two classes excited about joining the EdVisto pilot. Fourth and fifth grade teachers Anna Aarnio and Aurora Kryssi are particularly interested in the creation of animated pictures. Anna Aarnio has followed the development progress of EdVisto from start and her views have been very helpful in the development of the platform.

We were visiting the school a few days ago, when we tried out how to create videos in both classes. Our purpose was to get students to know basics about video creation process and to give a preview about how it is going to happen using EdVisto. The fourth graders created video stories about the topic “My school day”. It was nice to see how quickly the students planned their stories and went also outside the classroom to do the filming. One group created a clear-structured story with a plot about their typical school day by just taking photos and organizing them to right order in EdVisto editor. Only the background music was unfortunately missing from the video due to lack of time in that session. Adding the music seemed to be important feature for students. Usually creating a video story takes some time, so it’s recommended to use more time than one lesson to it, as the process can consist of group formation, topic selection, script-writing, research and of course, filming and story editing. In the other class, the fifth graders came up with the idea about making an instructive video about how to tie shoe laces. During the day, it was a pleasure to note how easily also the younger students learn to use the platform.

First impressions about the X Edu Accelerator Program

The Accelerator Program bringing together tech companies and pedagogical expertise has started. X Edu has selected its startups and the first event was hosted on February 15, 2016. The opening event discussed the role of the Accelerator in the startups’ development. A warm welcome was extended and introductions were made among the 11 startups selected from 100+ applications.

Ensimmäisiä mietteitä yrityskiihdyttämöohjelmasta

Teknologiayritysten ja pedagogisen osaamisen yhdistämiseen tähtäävä yrityskiihdyttämö xEdu aloitti toimintansa, ja kaikki ohjelmaan valitut startupit kokoontuivat ensimmäisen kerran 15.2.2016. Avajaistilaisuudessa keskusteltiin kevään ohjelmasta ja yrityskiihdyttämön roolista startuppien kehityksessä. xEduun valitut startupit toivotettiin tervetulleiksi ja tiimejä onniteltiin mukaan pääsystä ohjelmaan, johon tuli hakemuksia yhteensä yli 100 kappaletta.

Yrityskiihdyttämön kevään ohjelma ja tavoitteet vaikuttavat mielenkiintoislta sekä tarkkaan harkituilta. Tavoitteena on viedä suomalainen koulutusosaaminen eli “superpower of education” maailmalle. xEdu tekee yhteistyötä suurten yritysten, kuten Samsungin ja Teliasoneran, kanssa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat muun muassa Espoon ja Helsingin kaupungit, ja tarkoituksena on testata mukana olevien koulujen kanssa startuppien tuotteita ja palveluja. xEdun fyysinen sijainti Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden kampuksella mahdollistaa toimivan yhteistyön myös kasvatustieteen tutkijoiden kanssa. Ainutlaatuinen yhteistyö koulujen, tutkijoiden, yritysten sekä xEdun eri mentoreiden kesken luo hienot odotukset EdViston kehittämiseen, verkostoitumiseen ja maailmalle levittäytymiseen.

Huumori ja tunteet tehokeinoina Haaga-Helialaisten videotarinoissa

EdVistoa testaa tällä hetkellä kaksi opiskelijaryhmää Haaga-Heliasta, sillä aiemmassa blogiartikkelissa mainitun kurssin lisäksi mukana ovat opiskelijat Matti Helelän, Kevin Goren ja Anne Korkeamäen vetämältä Creative Corporate & Marketing Communication -kurssilta. Pidimme välipalautesession kurssilla helmikuun alussa, ja saimme hienoja kommentteja ryhmältä. Koska EdViston editointityökalu oli tuolloin vielä kehitysvaiheessa, olivat opiskelijat käyttäneet videoiden muokkaamiseen iMovie:ta.

Katsoimme yhdessä opiskelijoiden taitavasti rakentamat videotarinat. Opiskelijat esittelivät videoilla aluksi omat roolinsa videotarinan rakentamisessa. Videot käsittelivät muun muassa erilaisia opiskelijoiden arkkityyppejä, kuten ylisuorittajaa ja “vapaa-matkustajaa”. Videotarinoissa oli käytetty huumoria hauskalla tavalla, ja osa oli rakennettu myös koskettavalla tavalla tunteisiin vetoaviksi. Tunnetilojen taltioinnissa toimivaksi keinoksi osoittautui hidastetun kuvan käyttö editoinnissa.

 

Humor and emotions play a key role in Haaga-Helia students’ video stories

EdVisto is being testing by two courses at Haaga-Helia. The Creative Corporate & Marketing Communication course led by Kevin Gore, Matti Helelä and Anne Korkeamäki gave important feedback about the concept of video storytelling and how they wanted to incorporate it into their studies.

Omnia’s Business Course and Wood Construction Course to Test EdVisto

From Espoo’s Omnia teachers and students from both the adult education and vocational education departments. Omnia’s IT and mobile specialist, Pete Stockley has actively followed EdVisto’s development and given excellent feedback.

unnamedFrom Omnia’s vocational education, teacher Kaisa Jussila and two of her business groups have joined a first pilot project. We got to visit one of Kaisa’s groups in the beginning of February and it was interesting to follow the groups’ projects. The course is part of the Finnish “Young Business Owner” concept, i.e. the students have their own practice businesses that they can use apply learnings from the course in real life, here with the help of EdVisto. Kaisa has been active also on a personal level to test and give feedback on EdVisto since the beginning of the year, which has been very appreciated.

Omnia’s adult education group from the wood construction course are represented with two teachers, Mona Olander and Juhani Horelli, in the lead. The project is part of a specialization on “Technical design and prototype production”. Professional designers are also part of the project and later in the spring possible collaboration partners from Estonia.

During the early spring, we’ve visited Mona’s group and assisted in the use of the video platform, which is planned to document the entire construction process. The group has given important feedback about user experience. We look forward to follow the progress.

Omnian yrityskurssilla ja puualan opinnoissa testataan EdVistoa

Espoon Omniasta pilottiin osallistuu opettajia ja opiskelijoita sekä ammattiopiston että aikuisopiston puolelta. Lisäksi Omnian IT-asioista vastaava Pete Stockley on seurannut aktiivisesti EdViston kehitystä ja antanut meille loistavaa palautetta.

unnamedOmnian ammattiopistosta mukana on opettaja Kaisa Jussila sekä kaksi hänen yritysopintoja suorittavaa opiskelijaryhmäänsä. Vierailimme toisessa Kaisan ryhmässä helmikuun alussa ja oli mielenkiintoista seurata ryhmän projekteja. Kurssilla on käytössä Nuori yrittäjyys -konsepti  eli opiskelijoilla on omat harjoitusyritykset (NY-yritys), joita he voivat käyttää aitoina tapauksina kurssiin liittyvien asioiden soveltamisessa EdViston avulla. Kaisa on osallistunut myös henkilökohtaisesti ahkerasti EdViston testaamiseen ja antanut siitä säännöllisesti palautetta koko alkuvuoden ajan.

Omnian aikuisopiston puualan koulutusryhmä osallistuu EdViston pilottiin kahden opettajan, Mona Olanderin ja Juhani Horellin, johdolla. Projekti on osa “Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus” -tutkintoa. Olemme vierailleet kevään aikana Monan ryhmässä ja avustaneet alkuun pääsyssä alustan kanssa. Ryhmä on antanut meille tärkeää palautetta esimerkiksi käytettävyyteen liittyen. Puualan projektissa on lisäksi mukana ulkopuolisia suunnittelijoita, ja myöhemmin keväällä mahdollisesti myös yhteistyökumppaneita Virosta.