kids-finnable

Miten EdVisto syntyi (1/3) – tutkimusalustasta innostavaksi opetusvälineeksi

Tutkimusalustasta innostavaksi opetusvälineeksi

EdVisto, aiemmalta nimeltään MoViE*, on lähtöisin tutkimusprojekteista, joissa on ollut tarkoituksena tutkia videotarinoiden työstämistä ja jakamista, sekä oppimista mobiililaitteiden avulla. Alun perin MoViE suunniteltiin ja sitä käytettiin tutkimuksessa Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella. MoViE kehitettiin toimimaan tutkimusalustana oppimiseen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa. 2008-2009 luotiin MoViE:n ensimmäinen mobiililaitteilla toimiva versio. Myöhemmin alustaa on kehitetty eteenpäin, ja sitä on käytetty Helsingin yliopiston CICERO Learning –verkoston Finnable2020-hankkeen sekä SAVI (Science Across Virtual Institutes) -hankkeen useissa tutkimuksissa. Vuonna 2014 käynnistyi lisäksi TUTL-projekti, jossa tavoitteena oli kehittää MoViE:sta kaupalliseen käyttöön soveltuva pedagoginen alusta.

 

Tutkimukselliset lähtökohdat ja oppimisen uusi ekosysteemi

Idea MoViE:n suunnitteluun lähti liikkeelle professori Jari Multisillan vierailusta Stanfordin yliopistoon vuonna 2007. Vierailu oli osa Tekesin rahoittamaa hanketta. Stanfordin yliopiston H-STAR Instituutin tutkijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tunnistettiin nouseva tutkimusalue eli sosiaalisen median sovellusten käyttäminen mobiililaitteilla ja erityisesti videon hyödyntäminen sosiaalisen median palveluissa. Stanfordin yliopistossa aiemmin kehitetyn Diver –videon editointiohjelmiston ideaa lähdettiin kehittämään eteenpäin sosiaalisen median suuntaan, jolloin syntyi ajatus MoViE:sta. (Multisilta, Mäenpää & Suominen, 2010.)

Jari Multisilta ja Marko Suominen esittelevät MoViE:n lähtökohdat vuonna 2009 julkaistussa artikkelissaan. Ensimmäiset kamerapuhelimet olivat tulleet markkinoille noin yhdeksän vuotta aiemmin, ja nyt koettiin tarvetta kehittää matkapuhelimiin soveltuva videosovellus. Valokuvien ottamista kamerapuhelimilla tavallisten kameroiden tapaan oli tutkittu tuolloin paljon, mutta useammasta videoklipistä rakentuvan videotarinan tekemisestä oli sen sijaan vähemmän tutkimusta. Mobiilisovelluksella toimiva MoViE pilotoitiin vuonna 2008 Pori Jazz –festivaaleilla, jossa 16 henkilöä testasi sovellusta kuvaamalla omaa festivaalikokemustaan. (Multisilta & Suominen, 2009.) Samaan aikaan vallitsi maailmanlaajuinen mobiilisovellus-buumi: Apple julkaisi vuonna 2008 sovelluskauppansa, AppStoren, jota muut käyttöjärjestelmät seurasivat pian perässä.

MoViE:ta on käytetty Tekesin rahoittaman Finnable2020-hankkeen kahdessa eri vaiheessa. Vuonna 2011 alkanut ensimmäinen vaihe koostui neljästä osahankkeesta, joita olivat: Boundless Classroom, Teacher’s Toolkit, Exergames in Learning ja Emergent Learning Technologies and Communities. MoViE:ta käytettiin Boundless Classroom eli Rajaton luokkahuone –työpaketissa, Digitaalisen tarinankerronnan projektissa. Finnable2020-hankkeen toinen vaihe alkoi vuoden 2014 alussa, ja sen osahankkeet ovat nimeltään: Innovatiivinen koulu, Monimuotoiset oppimateriaalit sekä Emergent Learning Technologies and Communities. Finnablen ohella MoViE:ta on käytetty tutkimuksessa myös SAVI-hankkeessa, joka käynnistyi vuonna 2013. SAVI on suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden yhteinen hanke, jossa kiinnostuksen kohteena on oppiminen luonnontieteellisissä aineissa.

Finnable2020-hankkeessa oli tavoitteena luoda oppimisen uusi ekosysteemi, jossa rikotaan oppimisen perinteiset rajat. Keskeinen viesti oli, että oppia voi missä tahansa, milloin tahansa ja kenen kanssa vaan. Rajojen ylittämisessä teknologian käytöllä on suuri merkitys. Tutkimusprojekteissa pyrittiin lisäksi kaventamaan formaalin ja informaalin oppimisen välistä rajaa, jolloin tärkeänä elementtinä nähdään koulun tuominen lähemmäs oppilaiden arkea. Myös tässä teknologialla on suuri rooli: matkapuhelimet, jotka ovat nykyään olennainen osa oppilaiden arkea, otetaan mukaan kouluoppimiseen. Perinteisesti kännykät on suljettu kouluajan ulkopuolelle eikä niitä ole liitetty oppimiseen, vaikka oppilaat käyttävät niitä vapaa-aikanaan varsin tottuneesti. (Niemi & Multisilta, 2014). MoViE mahdollisti sen, että kännyköillä ja muilla laitteilla voi tehdä digitaalisia tarinoita missä vaan, myös koulun ulkopuolella.

 

Edviston aiemmasta versiosta käytettiin nimeä MoViE, joka on lyhenne sanoista Mobile Video Experience.

 

Lähteet

Finnable2020-hankkeen verkkosivut. Luettu 5.8.2015. http://www.finnable.fi/

Helsinki Innovation Services:n verkkosivut. Luettu 12.8.2015. http://his.fi/fi/articles/entrepreneuer-in-residence

Jari Multisillan kotisivut. Luettu 12.8.2015. http://www.mv.helsinki.fi/home/multisil/Jari_Multisilta_Home_Page/Jaris_home_page.html

Multisilta, J. & Suominen, M. (2009) MoViE: Mobile Video Experience. In Lugmayr A., Franssila H., Sotamaa O., and Vanhala J. (eds.) Proceedings of 13th International Academic MindTrek Conference: Everyday Life in the Ubiquitous Era, Tampere, Finland, October.

Multisilta, J., Mäenpää, M. & Suominen, J. 2010. Johdanto: Mitä on mobiili sosiaalinen media? Teoksessa J. Multisilta, M. Mäenpää & J. Suominen (toim.) Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, julkaisu n:o 21. Aalto-yliopisto, Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja C 10, Tampereen teknillinen yliopisto. Porin yksikkö. Julkaisu 14. https://oa.doria.fi/handle/10024/62911

Niemi, H. & Multisilta, J. (toim.) 2014. Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus

SAVI-hankkeen verkkosivut. Luettu 8.8.2015. http://www.innovationsforlearning.net/home-SAVI.html#.VXV8cWOIcak

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *