Porvoo_tabletti

EdViston Suomi 100 -kampanjan voittajaopettajan tarina

OSA 2: Käytännön toteutus – millaisissa ryhmissä työskentely sujui parhaiten?

Tässä blogisarjassa kerrotaan Suomi 100 -kampanjan voittajaryhmän videoprojektista.

Voittajaluokan kolmannen luokan oppilaat työskentelivät Suomi 100 -projektin aikana pääasiassa pareittain. Opettaja kertoi, että he kokeilivat ensin kuvaamista 3-4 hengen ryhmissä, mutta ryhmän koko osoittautui liian suureksi. Kahden hengen ryhmissä oppilaiden oli mielekästä työskennellä – toinen oppilaista sai usein idean sille, mitä kohdetta kuvataan ja toinen kuvasi. Kuvia otettiin sekä koulun ulkopuolella että sisätiloissa. Opettajan mukaan kuvia kertyi syksyn aikana paljon, sillä oppilaat innostuivat kuvaamaan myös toisiaan eri tilanteissa. Oppilaat miettivät kuvatessaan, missä tiloissa he viihtyvät ja mitä he haluavat Suomesta esitellä. Koska luokka osallistui syksyllä myös kansainväliseen tutkimusprojektiin, Suomen juhlavuosi vertautui konkreettisesti muiden maiden näkökulmaan, kun oppilaat saivat pohtia, mitä asioita kotimaasta voisi muille esitellä ja mitkä asiat saattavat olla vaikka afrikkalaisten lasten silmin erityisiä.

Videoihin haluttiin saada englanninkieliset tekstit, joten opettaja ja luokan englanninkielentaitoinen oppilas auttoivat kääntämisessä. Luokan muut oppilaat olivat sitä ennen miettineet suomeksi, mitä asioita he haluavat tekstityksin kertoa Suomesta. Tämä on hieno esimerkki siitä, millä tavoin koko luokka voi osallistua projektiin, kun työnjakoa vaihdellaan joustavasti tilanteen mukaan.

Kannattaa huomioida, että sopivin koko videokerronnan ryhmätyössä voi vaihdella ikäryhmän ja tehtävänannon mukaan. Joskus myös neljän hengen ryhmä voi toimia hyvin, jos työnjako ja roolit ovat selkeät. Yksi ryhmästä saattaa olla innokas kuvaaja, toinen pitää käsikirjoittamisesta, kolmas näyttelemisestä ja neljäs vaikkapa videon koostamisesta. Myös oppilaiden persoonalliset piirteet on hyvä huomioida ryhmiin jakautuessa. Vanhemmat oppilaat ovat usein itseohjautuvampia ja osaavat itse organisoida työnjaon tarpeen mukaan. Näin tärkeitä tiimityötaitoja tulee samalla harjoiteltua.

Vinkit opettajille:

 • Etenkin kuvaaminen voi olla helpompaa toteuttaa pienissä ryhmissä
 • Mieti ryhmien kokoonpanot oppilaiden iän ja persoonallisten ominaisuuksien mukaan
 • Vaihtele välillä ryhmien kokoonpanoja

Jatkoa ensi viikolla…

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *